El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

05/05/2014

Progressive Governance Conference

Els dies 24 i 25 d'abril va tenir lloc a Amsterdam la conferència "Progressive Governance" organtizada pels think-tanks Policy Network, el Center for American Progress i la fundació del partit laborista holandès Wiardi Beckman. La trobada - que comptà amb un intens programa de dos dies i amb la participació de destacats experts europeus i nord-americans - serví per reflexionar al voltant d'algunes de les idees que podrien nodrir el discurs progressista durant la propera dècada.

La conferència es va centrar en 5 àrees de reflexió: 1) sectors emergents i creació de riquesa; 2) ocupació i competències; 3) l'estat de benestar i les polítiques socials; 4) la millora de la democràcia; i 5) el futur de la Unió Europea. 

La presència d'una mirada nord-americana a les reflexions clàssiques de la socialdemocràcia europea afegí un punt d'interès al contingut dels debats, tant des del punt de vista de les diagnosis com també - o sobretot - en la vessant de les propostes. La lluita contra les desigualtats en totes les seves dimensions continua sent el comú denominador de l'esquerra a ambdues bandes de l'Atlàntic però el que està en joc en aquests moments és el potencial de la narrativa per al combat polític a partir de la concreció en idees força derivades de l'anàlisi i les receptes en el terreny de les polítiques i de les reformes institucionals.

Si en el terreny de l'anàlisi va tenir el protagonisme esperat les aportacions d'inspiració pikettiana, en el terreny de les polítiques van predominar els debats que assumeixen la incapacitat de les clàssiques estratègies redistributives i que aposten per un major protagonisme de les transformacions basades en la "pre-distribució" dels recursos i els actius. Així, les estratègies pre-distributives busquen afectar la distribució dels actius fins i tot abans que les clàssiques polítiques fiscals i de transferències de rendes actuïn. Aquestes estratègies "pre-" definirien una ambiciosa agenda reformista en camps on la socialdemocràcia ha estat - fins ara - molt cautelosa, com podria ser, per exemple, l'establiment de topalls en les diferències retributives de les empreses, o l'aprofundiment dels mecanismes de presa de decisions per part dels treballadors en les empreses.       

Finalment, la conferència va servir també per presentar el document "Making Progressive Policy Work", en el que més de 40 experts aporten la seva visió sobre com abordar els principals reptes polítics i econòmics dels nostres temps, des d'una perspectiva progressista. És obligat destacar i recomanar les pàgines introductòries d'aquesta publicació, que sota el títol "Com la socialdemocràcia pot triomfar en la societat del 5-75-20" sintetitzen les principals línies de reflexió presents a la conferència d'Amsterdam.   Breu ressenya de Carles Rivera, membre de la Comissió Executiva de la Fundació Rafael Campalans, que va participar en aquesta trobada.

 

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS