El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

21/02/2006

Josep Comaposada, biografia d’un socialista

La Fundació acaba d´editar el número cinc de la Col•lecció “Memòria” dedicat a Josep Comaposada, dirigent socialista històric,  escrit per l´historiador i professor de la UAB David Ballester.La trajectòria biogràfica de Josep Comaposada és l´eix vertebrador d´un acurat estudi fet per Ballester que permet al lector aprofundir en el coneixement d´aquest personatge que va tenir un paper cabdal dins del socialisme català de finals dels segle XIX i principis del XX. En una època històrica en que   el socialisme estava molt poc arrelat a Catalunya, la tasca continuada de Comaposada li donà un impuls decisiu. L´itinerari de Josep Comaposada dins del PSOE i de la UGT, el seu pas fugaç per la USC, les seves publicacions, i la seva l´activitat periodística són els punts principals d´aquest treball que, val a dir és el primer que s´ha realitzat en profunditat sobre aquest   socialista que entre altres mèrits te el de ser un dels fundadors de la Unió General de Treballadors l´any 1888.El llibre comprèn diferents annexos: la relació de càrrecs que Comaposada ocupà en les organitzacions socialistes i en els seus òrgans de premsa, el catàleg d´obres que va escriure, els llibres i articles que va traduir, les publicacions on va col·laborar i els actes de propaganda en que participà entre 1910 i 1916. L´autor complementa l´obra amb l´exposició de les fonts i de   l´extensa bibliografia consultada per a l´elaboració del treball.

PVP: 5 euros
Envieu un e-mail a [email protected] per adquirir aquesta publicació

 

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS