El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

23/03/2006

Alfons Cornella: ’’Cal que l’Administració actuï com a ’driver’ per a que es doni una connexió entre talent, finançament i empresa’’

El passat dijous 16 de març va tenir lloc a l’Hotel Havana de Barcelona un sopar tertúlia amb Alfons Cornella, fundador de Infonomia. Més de 25 professionals vinculats al món de l’empresa i l’administració van compartir amb l’Alfons Cornella un interessant intercanvi d’idees al voltant de la innovació. Per a Cornella, a Catalunya hi ha talent suficient com per a fer del país un pol d’innovació a nivell mundial. El problema però, és que no s’està aconseguint lligar els diferents actors necessaris per que aquest fet es produeixi. Segons el fundador d’Infonomia, cal que l’Administració Pública actuï com a “facilitador”, com a driver, per a que es doni aquesta connexió entre talent, finançament i empresa, passant de l’actual paradigma a un de nou que, en paraules seves, ens porti a una newCat, una nova Catalunya.Tanmateix, l’Alfons Cornella també reconeix que aquesta no és una tasca única i exclusiva de l’administració, sinó que cal involucrar a tota la societat civil, posant especial accent en l’educació, i portant a la “primera plana” els innovadors, de forma que hi hagi un reconeixement i un recolzament explícit a tots aquells que generen noves idees i nous negocis a Catalunya.

 

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS