El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

28/03/2006

Reformas fiscales en España: presente y futuro, de José Mª Durán Cabré

La Fundació Rafael Campalans acaba d’editar el seu darrer Paper, el número 146. Situant inicialment el marc en el qual es mouen els sistemes fiscals, aquest treball proposa analitzar la realitat del sistema fiscal espanyol, destacant les seves característiques més rellevants, tot estudiant les reformes recents més importants. A més, en un exercici prospectiu, s’indiquen quines poden ser les línies futures de reforma més probables, tenint en compte les propostes governamentals. En darrer lloc, l’autor estableix unes consideracions finals a mode de conclusió.

Cliqueu aquí per accedir a la publicació

 

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS