El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

09/12/2021

96è aniversari de la mort de Pablo Iglesias Posse

Avui fa 96 anys de la mort del fundador del Partit Socialista Obrer Espanyol el 1879 (PSOE), de la Unió General de Treballadors el 1888 (UGT), i pare del socialisme espanyol, Pablo Iglesias Posse.

Nascut en una família pobra a Ferrol (1850), al morir el seu pare es muden ell, la seva mare i el seu germà a Madrid, fent el viatge a peu. A la capital, visqueren a unes golfes, malvivint amb el que guanyava la mare. Poc temps després, va ser enviat a un hospici, on aprengué l'ofici de tipògraf, professió que realitzà tota la vida.

Assistint a classes nocturnes de francès, començà a formar-se en ciència política i a traduir alguns textos de socialistes francesos, i a participar a congressos internacionals. Passà a formar part de l'equip de tipògrafs a l'Associació Internacional de Treballadors (AIT), i és amb l'aparició de "La Solidaridad", diari de la Internacional, que inicia la seva tasca periodística.

Posteriorment, i treballant de forma clandestina des de la presidència de la Asociación del Arte de Imprimir, en un banquet internacional fet a Madrid de forma clandestina el 22 de maig de 1879, Iglesias, junt amb 25 persones més, funda el Partit Socialista Obrer Espanyol. El 12 d'agost de 1888, proposa el nom de la Unió General de Treballadors per a la seva fundació, i en passarà a ser president del comitè nacional fins la seva mort. 

El 1905 va ser elegit per primera vegada com a regidor de l'Ajuntament de Madrid, i a les eleccions de juny de 1910 va ser elegit primer diputat socialista en entrar al Parlament espanyol. Iglesias, autodidacta, tingué una productiva publicació d'articles i escrits, sent un dels millors propagandistes del socialisme espanyol. 

Morí el dia 9 de desembre de 1925, i al seu homenatge pòstum, que comptà amb l'aprovació del govern, assistiren 150.000 persones.


 

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS