El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

24/02/2023

Jornada "Un servei d'ocupació per a les persones i les empreses"

El passat divendres, 24 de febrer, es va portar a terme la Jornada "Un servei d'ocupació per a les persones i les empreses" organitzada per la Fundació Rafael Campalans amb la col·laboració del Grup Parlamentari Socialistes- Units per Avançar, al Casal Socialista Joan Reventós, C/ Pallars, 191 (Barcelona).

José Montilla, president de la Fundació Campalans, va ser l'encarregat d'obrir aquest matí dedicat al debat de la intermediació laboral a Catalunya, amb la premissa de com estan ajudant les mesures del govern espanyol de la Reforma Laboral i l' increment del salari mínim. I, a més, del balanç positiu de la reclassificació dels contractes temporals. Estem sent testimonis de com hi ha millor treball i de més qualitat, i això és gràcies al fruit laboriós entre el Govern, empresaris i sindicats, afirmava el president de la Fundació. Per acabar la seva intervenció deixava la idea clara que necessitem un sistema molt més àgil per ajudar els i les aturades de Catalunya, un instrument com són els serveix d'ocupació amb més recursos tècnics i més personal que millorin la seva capacitat per tal de facilitar plans específics.

En la Jornada vam poder assistir a un diàleg entre Salvador Illa, primer secretari del PSC, president del Grup Parlamentari Socialistes-Units per Avançar i cap de l'Oposició i Raymond Torres, director de Conjuntura Econòmica de Funcas i conseller per a la Comissió Europea sobre temes del mercat laboral.  S'obria el diàleg amb una primera radiografia de Torres de l'actualitat, com la Reforma Laboral té tres reptes en el mercat laboral: treball de qualitat, un repte històric com és la volatilitat i encara un tercer repte, que fer amb les persones que estan a l'atur de llarga duració.

Tots dos coincidien en els problemes que hi troben les empreses per trobar personal qualificat. Afegia Torres que això es dona també pel context demogràfic, i que hi ha exemples d'èxit al nostre país de formació amb compromís de contractació, com a Euskadi. Per tal de solucionar-ho s'han de generar prestacions a través dels salaris perquè les persones els sembli interessant acceptar el treball.

El primer secretari del PSC ens advertia del perill que les noves formes de treballar poden erosionar els drets laborals aconseguits, s'ha d'estar atent als problemes que comencen a aflorar, com la desigualtat en les institucions. I com la tecnologia és un dels reptes més importants als que ens enfrontem, això exigeix una nova mirada i una actitud proactiva. Raymond Torres coincidia i creu que aquestes noves fórmules poden portar risc de precarització i noves desigualtats. L'Estat del Benestar s'ha d'adaptar a les noves tecnologies per evitar aquest risc. A més de facilitar la portabilitat dels drets socials.

Es donava pas a la primera taula "La relació del servei d'ocupació de Catalunya amb els diferents col·lectius" moderada per l'Elena Díaz, diputada al Parlament de Catalunya, qui preguntava a Raúl Rodríguez, director general de la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya, com veu el dèficit de vacants. Rodríguez explicava que des del sector van fer un estudi per situar la problemàtica de les empreses, van resoldre que tenen un dèficit estructural i que s'està produint una inflació en el sector per aquesta raó. Porten des de 2018 reclamant a les diferents conselleries una solució. A més,  va assenyalar una altra problemàtica que no deixa de ser un desafiament que tenim, i és actualitzar les bases de dades del SOC. Definir quins són els perfils professionals que necessiten les empreses i que es tingui coneixement de les necessitats reals per part de les oficines del SOC.

El president de l'ONG T'acompanyem, Isidro Gutiérrez de Tena, donava el seu punt de vista. Actualment, hi ha un gran canvi a la nostra ONG, després de la pandèmia hi ha hagut un boom de persones immigrants, i són persones molt preparades, de les quals necessitem la seva aportació i feina. Es deu fixar els esforços en reduir la quantitat de burocràcia que s'hi troben, ho hem de canviar i per això necessitem els dirigents polítics. Sobre els cursos de formació, de Tena considera que han de ser de qualitat i amb un procés de temps adequat.

A la taula es va poder comptar amb la participació d'Eva Menor, diputada responsable de Promoció Econòmica a la Diputació de Barcelona, qui creu que no hi ha un marc competencial clar. Ens trobem que les persones s'adrecen al que consideren més pròxim, els ajuntaments. I a la vegada, les administracions locals es veuen frustrades per la manca de resposta. L'administració té el repte d'avançar-se en saber els canvis de models productius, situar les persones al centre, i per això s'ha de tenir una base de dades actualitzada. El punt de vista jove ens el proporcionava Sergio Pozo, jurista i politòleg, qui creu que el SOC hauria de jugar un paper molt més modern i proactiu amb els i les joves, perquè aquests no disposen de tota la informació i eines necessàries. Ens recordava que hi ha molts joves que estan fent treballs pels quals estan sobrequalificats. I finalitzava animant a deixar de banda l'estigmatització que pateixen els alumnes de FP.

Després de la pausa, es va reprendre la Jornada amb la segona taula "Cap a un nou model del servei d'ocupació de Catalunya". Montse Mínguez, diputada al Congrés dels Diputats i secretària de Treball del PSOE, va començar la seva intervenció sent cauta, deu anys de retallades no es poden canviar d'un dia per l'altre, però la Reforma Laboral està revertint aquesta situació, donant noves i bones oportunitats. S'ha d'intentar ser més eficient i eficaç, a través de la creació d'observatoris de treball als territoris. Mínguez advertia que no tots els ajuntaments tenen les mateixes capacitats per fer-ho i, per tant, la Diputada insistia en la necessitat de connectar i relacionar les administracions, i d'invertir recursos en els territoris per detectar les necessitats que aquests tenen. La comissionada contra la precarietat laboral a l'Ajuntament de Barcelona, Raquel Gil, coincidia en detectar les necessitats i posar la maquinària en marxa a temps, per tal  que les diferents administracions puguin treballar conjuntament i fer les coses molt més àgils.

Montse Parramon, directora d'Ocupació i Igualtat a la Consultora Daleph, ens donava una alarmant dada, i és que la participació del SOC a la intermediació està per sota del 5%. Per revertir aquesta situació creu que caldria posar un cert ordre al SOC. Una de les claus de la qüestió és distribuir les tasques d'una manera diferent, que els diferents operadors es dediquin a les tasques a les quals tenen més coneixement.

El president de CESB i exdirector del SOC, Francesc Castellana, ens introduïa una idea clau que havíem perdut de vista i és que l'estratègia europea passa al mètode de coordinació obert, per tant, això altera tot el model que s'ha anat treballant molts anys. La Reforma Laboral ha portat a una requalificació dels departaments de recursos humans. Hem de ser conscients que el pes del finançament el posen les empreses i les persones. Castellana també coincidia en el problema demogràfic que es comentava en el diàleg anterior.

Es concloïa aquesta Jornada amb la intervenció de Pol Gibert, diputat al Parlament de Catalunya i secretari de Treball del PSC. Ens hem plantejat aquestes jornades i aquest debat perquè es va en la bona direcció gràcies a la Reforma, una demana àmplia de molts sectors. Gibert espera que hi hagi voluntat que el SOC sigui garantista, sinònim d'esperança i oportunitats per a les persones.     

 

PDF

Programa

 

PDF

Targetó

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS