El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

16/11/2006

Propostes socialistes per al futur d’Europa

Els darrers 7 i 8 de novembre, el Parlament europeu va convidar un grup format per socialistes catalans i llombards, convidats pels eurodiputats Maria Badia, Raimon Obiols i Pier Antonio Panzeri, per debatre sobre el futur del socialisme europeu. Aquesta trobada tenia com a objectiu dibuixar idees per a encaminar el debat sobre com renovar el socialisme europeu.

A la seva introducció, els tres eurodiputats van insistir sobre els reptes tant interns com externs que afecten a la realitat d’avui en dia (la immigració, el terrorisme internacional, la globalització, el canvi demogràfic, etcètera). La gestió d’aquests nous reptes implica l’elaboració de noves estratègies en un marc més ampli que el de l’Estat nació, un marc com el de la Unió Europea. Però en aquest context la UE és vista de vegades més com un problema que com una font de solucions. Així, cal reconectar els ciutadans amb la UE, mitjançant la revitalització de la vida democràtica. Per tal d’aconseguir-ho, la renovació del socialisme és essencial. En no ser aixó, els ciutadans poden refugiar-se en el nacionalisme i en el populisme.

La primera sessió de debat va tractar sobre les perspectives del socialisme europeu. Totes les intervencions van confirmar la necessitat de renovar les idees socialistes per a enfrontar-se a nous reptes. En aquest sentit, Pere-Oriol Costa va advertir del perill del “reposicionament de la imatge”. Amb això es refereix a un cert gir cap a les idees “de dretes” (com l’assimilació de les idees neoliberals) que s’han succeït tant als Estats Units com a Europa (els casos de Hillary Clinton i Tony Blair). D’altra banda, els interventors van insistir en la importància dels partits socialistes nacionals a l’hora de pensar i d’arrelar el socialisme europeu. Igualment, es va debatre sobre la qüestió de les institucions. Alguns van sostenir que abans de pensar en el socialisme europeu, cal construir institucions; per d’altres, al contrari, les institucions són el resultat de la política. Finalment, es va subratllar la importància d’un nou dinamisme que podrien aportar sectors fins ara marginats dels partits (joves, dones i immigrants).

A la segona sessió es va debatre sobre les noves formes de participació política dels socialistes europeus. El punt de partida dels participants ha estat l’allunyament dels ciutadans dels partits polítics i els seus líders. És necessari, doncs, trobar una nova forma de participació política, impulsada des de sota. Per tal d’aconseguir-ho, es va suggerir el foment de les experiències compartides i la politització de la UE. Finalment, es va insistir en la necessitat d’estendre ponts amb les organitzacions i moviments que comparteixin objectius socialistes (com els sindicats). En aquest sentit, l’experiència italiana del Partit Democràtic podria servir d’exemple.

Com a conclusió, Raimon Obiols va convidar els membres del grup a una nova trobada, després d’un període de reflexió (un any, per exemple) per tractar aquesta vegada temes més específics.

Per a més informació, podeu consultar les pàgines www.pes.org i www.efutur.eu .

 

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS