El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

12/11/2007

La corresponsabilitat individual en el finançament públic de l’atenció sanitària

La Fundació ha posat en marxa una nova col·lecció, l’INFORMES FRC. El primer número duu per títol La corresponsabilidad individual en la financiación pública de la atención sanitaria, treball dirigit per Jaume Puig-Junoy, catedràtic del Departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra i director del Master en Economia de la Salut i del Medicament (IDEC-UPF) 

En aquest butlletí hi trobareu cadascun dels capítols que conformen aquest Informe, que pretén respondre a la pregunta de si és sostenible el finançament del benestar sanitari.

Cliqueu aquí per accedir a la introducció de l’Informe.


Sumari de la publicació:

NOTAS SOBRE LOS AUTORES

INTRODUCCIÓN

¿QUÉ PAPEL DEBERÍA TENER LA CORRESPONSABILIDAD FINANCIERA INDIVIDUAL EN EL FUTURO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD?
Jaume Puig-Junoy

ÉTICA Y RACIONALIDAD DE LA CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL USUARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA
Ángel Puyol González

UN PANORAMA DE LA CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL USUARIO SANITARIO EN EUROPA
Ana Tur Prats e Iván Planas Miret

LOS COPAGOS EN ATENCIÓN MÉDICA Y SU IMPACTO SOBRE LA UTILIZACIÓN, EL GASTO Y LA EQUIDAD
Marisol Rodríguez

¿QUÉ SABEMOS DEL IMPACTO DE LOS COPAGOS EN ATENCIÓN SANITARIA SOBRE LA SALUD? EVIDENCIA Y RECOMENDACIONES
Beatriz González López-Valcárcel

LA CORRESPONSABILIDAD INDIVIDUAL EN LA FINANCIACIÓN DE MEDICAMENTOS: EVIDENCIA Y RECOMENDACIONES
Jaume Puig-Junoy

LA CORRESPONSABILIDAD INDIVIDUAL EN LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA: EVIDENCIA Y RECOMENDACIONES
David Casado Marín

UNA REFLEXIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN SANITARIA Y UNA PROPUESTA DE ARTICULACIÓN DE COPAGOS BASADOS EN LA RENTA
Guillem López Casasnovas

 

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS