El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

08/12/2007

La qüestió del vel. Reflexions entorn la regulació de l’ús del vel en els espais púbics

El debat sobre l’ús del vel a l’espai públic és només un petit element d’una reflexió de molt major abast i complexitat. Darrera de la discussió sobre aquesta qüestió concreta rau la necessitat de definir la manera en què les nostres societats han de fer front i han de gestionar una diversitat cultural cada cop més acusada i que ha crescut molt en, relativament, poc temps. En qualsevol cas, i un cop exposats els principals elements del debat, Gisela Vargas, analista de la Fundació Rafael Campalans, conclou que la regulació de la utilització del vel en les nostres societats es fa cada vegada més necessària, especialment per tal de garantir la igualtat real i efectiva entre homes i dones.

Cliqueu aquí per accedir a l’article de Gisela Vargas.

 

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS