El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

10/04/2008

Afers Religiosos. Una proposta de política pública

Aquest paper, de Jordi López Camps, analitza la pluralitat religiosa a la nostra societat, el dret a la llibertat religiosa i el seu el tractament normatiu al nostre ordenament jurídic; així com, la rellevància social de la religió i el concepte de laïcitat. A partir d’aquesta anàlisi inicial, l’autor formula una proposta de política pública d’afers religiosos basada en deu eixos fonamentals.

Índex:
1. Societats més diverses i plurals
2. El dret a al llibertat religiosa
3. Marc normatiu
4. La creença religiosa moderna
5. Rellevància social de la religió
6. Integració social i diversitat religiosa
7. Una nova lectura de la laïcitat
8. Política pública d’afers religiosos
9. Eixos per a una política pública
10. Bibliografia

Cliqueu aquí per accedir a la publicació.

 

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS