El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

14/07/2011

Presentació de l'Informe "Por un sistema de pensiones públicas sostenible"

La Fundació Rafael Campalans ha presentat, en format electrònic, l'informe Por un sistema de pensiones públicas sostenible, una publicació que vol donar una resposta clara a les preguntes que es plantegen entorn al sistema de pensions, des de l'anàlisi crítica i detallada de la situació actual, establint possibles escenaris de futur i valorant els efectes de les mesures adoptades sobre la igualtat, el desenvolupament i la justícia social.

Era necessari retardar l'edat de jubilació als 67 anys? És una mesura que dóna solució als problemes actuals? Segons Bernardo Fernández, coordinador de la publicació "no hi ha cap argument de pes que justifiqui retardar l'edat de jubilació". Per a Fernández, "és una solució inadequada, per no dir injusta, que té uns efectes sobre el dèficit molt limitats".

En la mateixa línia es va expressar Rafael Laraña, subdirector de Jubilació, Mort i Supervivència i Convenis Internacionals de la Direcció Provincial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social. Segons Laraña "aquesta no era ni molt menys una reforma urgent", i durant la seva intervenció va explicar conceptes fonamentals per entendre el sistema de la Seguretat Social: l'edat de jubilació (diferenciar l'edat legal i la real), instruments per allargar la vida laboral (jubilació flexible, jubilació postergada), prestacions del sistema,... Per a Laraña, "és necessari fer arribar a l'agenda política la necessitat de mantenir un sistema públic actualitzat a les demandes de la societat, i no ancorat en principis i maneres de fa quaranta anys, que ja no satisfan les expectatives dels ciutadans".

Per la seva banda, Eva Pino, tècnica responsable en protecció social de la UGT de Catalunya, considera que "un dels principals problemes amb què ens trobem avui en dia és el fet que el debat sobre la sostenibilitat econòmica del sistema de Seguretat Social s'hagi reduït a considerar el factor "edat" com l'únic que influeix en la sostenibilitat econòmica del sistema". Per a Pino, "calen polítiques que assegurin la sostenibilitat del sistema: polítiques que creïn ocupació qualificada i estable, afavorir l'ocupació juvenil, femenina; polítiques que generin una major igualtat entre els salaris i els beneficis; polítiques fiscals redistributives que permetin el necessari increment de la despesa social". En definitiva, "polítiques que augmentin els recursos econòmics del sistema per poder garantir la sostenibilitat futura".

Josep González
, doctor en Economia per la Universitat de Barcelona, va recordar que "el sistema de càlcul de les pensions varia de país a país, amb diferents solucions tècniques al problema de càlcul de la pensió". Aquestes solucions busquen l'equilibri entre els criteris de justícia i la viabilitat econòmica i financera. Per a González, "el problema de les pensions és de redistribució de la renda: si la renta per càpita es manté o millora, les pensions es podran mantenir o millorar. Només caldrà fixar mecanismes institucionals que ho permetin".

El professor associat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra Luis Recuenco va apuntar que "en el tema de les pensions hi ha més política i ideologia que en el de la sanitat i el de l'educació", i va insistir que "un sistema de pensions és viable si hi ha voluntat política". Recuenco es va referir a tres eixos estratègics que marquen la viabilitat del sistema de pensions: la incorporació de la dona al mercat laboral (calen, sens dubte, polítiques d'ajuda a les famílies), el model econòmic (augmentar els salaris mínims i mitjans, especialment baixos a Espanya respecte l'Europa dels quinze), i el model social.

Sobre aquest últim punt, Recuenco va defensar que "la millor inversió que pot fer un Estat és crear escola pública de zero a tres anys", cosa que permet, per una banda, crear llocs de treball públics, però, sobretot "la millora del capital humà del futur, que duu a una millora de la productivitat, que implica una millora dels salaris, que suposa una millora de la cotització, que en definitiva, millora el sistema de pensions".


Cliqueu aquí per accedir a la publicació

 

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS