El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

14/10/2012

Dades que alarmen

L'enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya 2011 (ECVHP 2011) descriu un escenari social seriosament preocupant. Un terç de la població catalana viu en risc de pobresa o exclusió social i la pobresa infantil ha crescut extraordinàriament. Recentment també han aparegut les darreres dades de l'Eurostat, les quals situen a Espanya com l'Estat amb l'índex de desigualtat més elevat de la Zona Euro i amb el segon més elevat de la UE.

La primera dada preocupant que mostra l'ECVHP 2011 és que a Catalunya el 21,9% de la població (1.651.100 persones) viu amb una renda inferior al llindar de risc a la pobresa (8.560 euros anuals). Però aquest dada augmenta si mesurem la població en situació d'exclusió social i en risc a la pobresa, la qual és del 29,5% de la població catalana (2.224.800 persones). La mitja a Espanya és del 26,7% i a Europa del 21,6%. Aquesta situació es manifesta pel fet de viure a llars que disposen d'una renda inferior al llindar de pobresa, o a llars on es pateix privació material severa o a llars amb una intensitat de treball molt baixa. 

El professor Sebastià Sarasa, professor de sociologia de la UPF i membre de la Comissió Acadèmica que elabora l'enquesta ECVHP, explica, però, que «la dada més preocupant de l'enquesta és l'extremada xifra de pobresa infantil que condiciona el futur del país». En el conjunt de Catalunya, els menors de 16 anys és el grup d'edat que presenta una major proporció de població que viu amb una renda per sota del llindar de pobresa (28,0%; 345.800 persones), la qual cosa vindria explicada en gran part per les elevades taxes d'atur que registren les llars amb presència de menors. En aquest sentit, la Creu Roja de Catalunya ja constatava que hi ha evidència que les generacions posteriors viuran pitjor, contravenint la idea del progrés social.

Les dades de l'Eurostat també són alarmants. Espanya s'ha convertit, per primera vegada en l'Estat de la UE amb més distància entre les rendes altes i baixes. El coeficient de Gini, que mostra les desigualtats de renda, que presenta Espanya és el més alt des de que es té constància i només és superat per l´índex de Gini de Letonia dins de tota la UE. Un altre indicador recollit per Eurostat, l'anomenat ratio 80/20, estableix una relació entre el 20% de la població que més ingressa i el 20% que menys ingressa. Espanya, amb un 7.5, té l'indicador més alt de tota la UE, que té una mitja de 5.7. Aquestes dades mostrarien la incipient tendència a l'esfondrament de la classe mitja, eixamplant la diferència entre els ciutadans amb més renda i els que menys en tenen.  

Tant l'ECVHP com les dades de l'Eurostat són alarmants. Que un terç de la població de Catalunya estigui en risc a la pobresa i d'exclusió social i que l'Estat espanyol sigui el país amb més desigualtat social de la UE, són dades massa preocupants com per no dedicar-lis tota, absolutament tota, l'atenció i esforços possibles. Qualsevol intent de mirar cap a una altra banda per part de persones amb responsabilitats públiques, seria indigne.


Documents recomanats:

Dossier de l'enquesta ECVHP 2011 

Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja a Catalunya Juny 2012

Coeficient de Gini UE, font Eurostat 

Ratio 80/20, font Eurostat


(Imatge del diari Ara)


Autor: Eduard Güell


 

PDF

Article en pdf amb gràfic

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS