El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Papers de la Fundació
N.135

La nueva realidad de la desigualdad de las mujeres

Judith Astelarra

 

En la dècada dels vuitanta i dels noranta s’han produït a Espanya i Catalunya grans canvis en la situació social de les dones. Segons l’autora, el punt de partida en les condicions d’igualtat entre homes i dones un cop iniciada la transició era molt baix en tots els àmbits degut, principalment, al sistema patriarcal que havia imperat durant el franquisme. Però la societat espanyola havia canviat i la demanda de democràcia va incorporar la necessitat d’acabar amb el model de gènere i de rols sexuals establert per la dictadura. Judith Astelarra analitza tots aquests canvis a través de diverses dades estadístiques i enquestes així com comparant les diferències entre tres generacions: la pre-transició, la de la transició i la post-transició. Aquest anàlisi mostra com els canvis s’han donat, sobretot, en les generacions més joves.


[PDF] 


 

Papers de la Fundació anteriors


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS