El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Papers de la Fundació
N.139

Barcelona. Esperança, equilibri i límit

Oriol Nel·lo

 

Esperança, equilibri i límit. Aquests són els elements que integren les reflexions sobre Barcelona aplegades en aquest text d’Oriol Nel•lo. El primer capítol explora la forma com uns determinats valors poden articular-se en un projecte de ciutat capaç de desvetllar l’esperança dels ciutadans a Barcelona i fora d’aquesta. El segon capítol tracta de les relacions entre la ciutat i el conjunt de Catalunya, una relació que, segons l’autor, s’ha volgut interpretar en termes d’oposició, tot entenent que entre la capital i el país existia un desequilibri. Finalment, en el tercer apartat s’explora la importància del límit: el límit físic, en el sentit de la delimitació entre l’espai construït i l’espai no urbanitzat; i el límit administratiu, en el sentit de la definició del subjecte polític que vol protagonitzar el projecte col•lectiu.


[PDF] 


 

Papers de la Fundació anteriors


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS