El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Papers de la Fundació
N.143

La situació laboral de les dones a Catalunya

Teresa Torns

 

A partir de l’anàlisi sociològic de la situació de la població femenina en el mercat laboral català, l’autora llança un seguit de propostes que van més enllà del mercat laboral i que a més, serveixen com a pistes per obrir el debat entorn les polítiques d’ocupació vigents.


[PDF] 


 

Papers de la Fundació anteriors


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS