El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Papers de la Fundació
N.145

Sistema productivo, agentes sociales y crisis ambiental

Víctor Climent

 

La utilització de conceptes com ecosistema, biosfera o fluxos energètics ha esta limitat des de fa uns anys al llenguatge quotidià que utilitzen habitualment els ecòlegs, però des dels anys 90 l’ús de missatges i de terminologia ambientalista s’ha generalitzat àmpliament en el context social com a conseqüència de la creixent percepció social de que existeix una “crisis ecològica” relacionada amb la globalització de l’economia.


[PDF] 


 

Papers de la Fundació anteriors


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS