El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Papers de la Fundació
N.154

La igualtat: una decisió política

Sotirios Zartaloudis

 

El paper, escrit originalment en anglès per Sotirios Zartaloudis i publicat pel think tank britànic Policy Network, analitza els nivells, les tendències i les causes de la desigualtat de renda a Europa i als Estats Units, tot fent especial atenció a les desigualtats entre els països europeus.

L’autor argumenta que en els darrers quinze anys les desigualtats en la renda primària han augmentat, tot i que les diferents polítiques econòmiques i fiscals han fet que la desigualtat en la renda disponible en alguns països no s’hagi incrementat en la mateixa mesura. Per tant, conclou que només amb polítiques fiscals progressives i una contínua transferència de recursos des dels poders públics es podran continuar contenint els nivells de desigualtat.

Amb la publicació d’aquest paper volem fer notar que la desigualtat segueix sent un problema important que els responsables polítics no haurien de negligir, i que les polítiques adreçades a reduir les desigualtats han de continuar formant part de l’eix que defineix una política d’esquerres.


[PDF] 


 

Papers de la Fundació anteriors


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS