El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

L'Opinió

Oriol Bartomeus

Encara és possible l'Estat de Benestar?

La Gran Recessió ha posat damunt la taula de manera crua la supervivència econòmicade les polítiques socials. En un escenari de deute públic desbocat s'ha imposat arreu d'Europala restricció de la despesa, que ha tingut com a principal víctima l'Estat del benestar,que és la part més important del pressupost públic. Aquesta situació ha posat en qüestió nonomés la magnitud de la despesa social dels Estats sinó la seva necessitat, obrint el debatsobre la reforma de les polítiques públiques de benestar. 

Podeu seguir llegint l'article d'Oriol Bartomeus accedint al pdf.

 

PDF

L'Opinió n.34

 

 

Opinions anteriors


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS