El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Rafael Campalans 

1931

Als joves. Paraules d´un socialista als estudiants de Catalunya.

Campalans, R.

 

(Premi de Gabriel Alomar). Edicions de la Unió Socialista de Catalunya.
Barcelona, 1931.

Madrid, 1932.

 

 

“Catalanitat i universalitat, són en el cor i en la raó de les joventuts escolars, dos aspectes d´uns mateixos ideals alliberadors i progressius”.
(Als joves, p.23)
 
“Mentre Catalunya ho hagi assolit la seva plena llibertat cultural i política, els homes liberals d´aquí haurem d´alçar un puny cap a fora contra els opressors del nostre poble, i haurem d´alçar un altre puny, dins de casa, contra els opressors de les nostres consciències. Quan Catalunya sigui políticament lliure, lliures tindrem les dues mans per a lluitar per l´emancipació espiritual i social del nostre poble amb les forces reaccionàries, amb les quals no tenim altre remei avui que barrejar-nos massa sovint i que ara ens envolten i ens ofeguen“
(Als joves, p.35)

 

 


 

Publicacions

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS