El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Col·lecció Informes
N.4

Reformes més enllà dels tòpics: com pot Catalunya sortir reforçada de la crisi

 

Aquest quart número de la col·lecció Informes Frc recull vint-i-un articles escrits per professionals i experts de diferents àmbits polítics i econòmics, que reflexionen en positiu sobre la crisi que estem patint: pensant i proposant solucions per a crear una Catalunya més forta, una Catalunya de futur.

Aquesta és una publicació que pretén anar més enllà dels llocs comuns en el debat sobre les reformes que el país i l'economia necessiten, repensant a fons els fonaments de l'economia i la societat catalanes. Amb aquest llibre, la Fundació Rafael Campalans, vol contribuir al debat sobre els canvis que Catalunya necessita per tal d'incrementar la seva competitivitat i reforçar el seu Estat del Benestar amb l'objectiu de construir una societat més pròspera i més cohesionada.


[PDF] Preàmbul  (Xavier Pont i Joan Oriol Prats) [PDF] INTRODUCCIÓ Catalunya davant la crisi econòmica: situació i perspectives  (Conseller Antoni Castells ) [PDF] Després de la crisi: el pacte social necessari per afrontar una dècada difícil  (Josep Oliver) [PDF] Una reforma del mercat de treball per afavorir el canvi de model productiu  (Susana Lozano) [PDF] La flexibilitat interna en les relacions laborals: una eina per millorar la competitivitat, les condicions de treball i lluitar contra l’atu  (Josep Maria Rañé) [PDF] Les reformes fiscals necessàries per fer front a la crisi  (Antoni Zabalza ) [PDF] Noves polítiques públiques per al benestar social  (Guillem López Casasnovas) [PDF] La llei d’educació: més autonomia, millors resultats i més cohesió social  (Jaume Graells ) [PDF] El futur de la formació professional  (Francesc Colomé ) [PDF] Reformar el govern de la universitats  (Martí Parellada ) [PDF] Les cinc infrastructures clau per a millorar la productivitat de l’economia catalana  (Jordi Valls) [PDF] Reformes concretes per incrementar la R+D+i a Catalunya  (Joaquim Coello ) [PDF] Crisi i canvis imprescindibles en el sector financer  (Joan Oriol Prats ) [PDF] Polítiques industrials sectorials. Sectors estratègics  (Marc Murtra ) [PDF] Les reformes en el mercat de l’habitatge i la transició del sector de la construcció  (Josep Mª Raya ) [PDF] El canvi de paradigma energètic com a motor de creixement econòmic a Catalunya  (Joan Batalla ) [PDF] Polítiques i estratègies per fomentar la Responsabilitat Social de l’Empresa (RSE) com a factor de competitivitat  (Carles Rivera) [PDF] Instruments per a promoure la racionalització i eficiència de la despesa sanitària  (Ivan Planas) [PDF] Regeneració del model de representació política i d’alguns aspectes del funcionament del sistema democràtic  (Arseni Gibert ) [PDF] Dirigir el sector público en Cataluña: retos pendientes  (Rafael Jiménez Asensio ) [PDF] Millorar la productivitat del sector públic, ¿és possible?  (Xavier Pont ) [PDF] Per una esquerra reformista  (Rocio Martínez Sampere ) 


 

Col·lecció Informes anteriors

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS