El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Col·lecció Informes
N.8

Informe social 2014. Desigualtats i exclusió social a Catalunya

Diversos autors

 

Davant de la bona acollida de l'Informe social 2013. Atur, pobresa i desigualtats a Catalunya, i donat l'augment imparable de les desigualtats a casa nostra, la Fundació Rafael Campalans ha volgut donar continuïtat al projecte, tot convocant nous professionals de diferents àmbits per elaborar una diagnosi de l'exclusió social en les seves diverses dimensions i per aproximar al lector a les diferents formes de vulnerabilitat social a què qualsevol individu està exposat.

Sota la direcció de l'Eva Granados, i coordinat per Sílvia Dotras, Cristina González i Raúl Izquierdo, Informe social 2014. Desigualtats i exclusió social a Catalunya ofereix, doncs, una visió integral de l'exclusió, un fenomen complex, difícil d'acotar, i que es manifesta en diversos àmbits de la vida de les persones, tot intentant contribuir al debat sobre com fer possible la recuperació i l'enfortiment d'un model de benestar de qualitat a Catalunya i reivindicant la justícia social i la igualtat d'oportunitats com a millors eines per aconseguir-ho.

Publicació editada amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona 

ÍNDEX


Notes sobre els autors

Presentació Esther Niubó

L'exclusió social: quan la pobresa només és una part del problema Sílvia Dotras i Raúl Izquierdo

01 DIMENSIÓ ECONÒMICA DE L'EXCLUSIÓ SOCIAL

OCUPACIÓ

- Treballar i continuar sent pobres Raquel Gil

- Les desigualtats de gènere en el mercat de treball  Sara Berbel

POBRESA

- La pobresa amb ulls d'infant  Felipe Campos 

- Una radiografia de la pobresa energètica Jordi Giró

02 DIMENSIÓ RESIDENCIAL DE L'EXCLUSIÓ SOCIAL

- Una resposta a l'exclusió residencial i al precariat: el lloguer assequible Pau Pérez de Acha

03 DIMENSIÓ FORMATIVA DE L'EXCLUSIÓ SOCIAL

EDUCACIÓ SUPERIOR

- Obstacles a la funció d'ascensor social de la universitat  João França

La universitat i la precarietat: el professorat associat com a evidència Jordi Mir 

04 DIMENSIÓ POLÍTICO-ADMINISTRATIVA I DE PROTECCIÓ SOCIAL

- Les desigualtats en salut: més pobresa en un model de convivència amb menys valors socials  Josep Maria Sabaté

- La maternitat com a factor de desigualtat: els problemes de la conciliació de la vida personal, laboral i familiar  Maria Mas

- El finançament del sistema públic de pensions Bernardo Fernández

- L'agreujament de la desigualtat en l'accés al servei públic de justícia Àlex Solà

Notes finals  Eva Granados


[PDF] INFORME SOCIAL 2014 


 

Col·lecció Informes anteriors

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS