El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Papers de la Fundació
N.134

Infraestructures i Catalunya : alguns problemes escollits

Germà Bel

 

La reflexió sobre les infrastructures a Catalunya ha agafat una dimensió social, institucional i política com no havia tingut fins ara. Tanmateix, la discussió sobre la pèrdua de centralitat relativa de Catalunya ha donat una nova rellevància al problema de les infrastructures. Davant aquesta situació, Germà Bel reflexiona en aquest paper sobre les fórmules de finançament i de gestió de les infrastructures a Catalunya. Per fer-ho, analitza, en primer lloc, l’efecte d’aquestes sobre l’activitat econòmica i, en segon lloc, dos problemes que per l’autor són molt rellevants respecte el seu futur a Catalunya: la política aeroportuària i el finançament i gestió de la xarxa de carreteres.


[PDF] 


 

Papers de la Fundació anteriors


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS