El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Papers de la Fundació
N.173

La lógica de la financiación autonómica y recomendaciones para su reforma

Antoni Zabalza

 

La proposta d’Antoni Zabalza busca realitzar reformes que facin més transparent la lògica del finançament autonòmic. Hauria de consistir en posar a disposició de les Comunitats Autònomes la possibilitat de finançar amb equitat les mateixes competències amb el mateix nivell de qualitat si  realitzen el mateix esforç fiscal. Aquesta possibilitat a més s’ha de poder mantenir al llarg del temps.

El document proposa un nou mecanisme d’actualització basat en les necessitats de despesa de les comunitats i deixar de lligar els seus recursos a l’evolució dels ingressos tributaris estatals.

La complexitat del sistema actualment vigent és innecessària. Cal transitar doncs cap a un sistema equitatiu, que no discriminaria entre comunitats, fàcil d’explicar i que tothom entendria. 


[PDF] “La lógica de la financiación autonómica y recomendaciones para su reforma  (Antoni Zabalza) 


 

Papers de la Fundació anteriors


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS