El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Papers de la Fundació
N.141

Movimientos sociales, socialismo y socialdemocracia: La necesaria complementariedad política

Josep Pont Vidal

 

L’autor analitza com a finals de la dècada dels 90 es produeix un renaixement dels moviments socials a Espanya. Descriu com s’ha produït aquest ressorgiment i en quines condicions: el cicle de protestes i mobilitzacions té dos desencadenats determinants que són els efectes del procés de globalització i d’altra banda l’aplicació de polítiques socials i públiques del govern conservador del PP.


[PDF] 


 

Papers de la Fundació anteriors


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS