El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Papers de la Fundació
N.142

Una idea sobre el capital. Propuesta de subvención de un capital inicial para los jóvenes

David Nissan i Julian Le Grand

 

En aquest document es debat la idea referent a què tot individu hauria de rebre de l’estat en la seva majoria d’edat una subvenció econòmica que podrà utilitzar com a trampolí per generar riquesa. Aquesta subvenció es finançaria amb els fons obtinguts d’un nou impost sobre successions . D’aquesta manera la riquesa generada per una generació serviria per impulsar el desenvolupament de la següent.


[PDF] 


 

Papers de la Fundació anteriors


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS