El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Papers de la Fundació
N.144

Els debats socials de la biotecnologia

Josep Espluga

 

L’aparició de les noves biotecnologies que irrompen en la societat contemporània han suscitat des de l’entusiasme dels seus promotors fins a les pors dels que es perceben exposats a uns riscos que consideren inacceptables. En aquest text es descriuen tan els efectes socials que comporten les noves biotecnologies com les circumstàncies socials que influeixen en el seu desenvolupament i promoció.


[PDF] 


 

Papers de la Fundació anteriors


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS