El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Papers de la Fundació
N.172

Apunts per a una reforma federal del sistema de finançament autonòmic

Montserrat Colldeforns i M. Antònia Monés

 

Aquest document planteja una diagnosi i unes propostes de reforma del conjunt del model de finançament, sense obviar aquelles millores que podrien anar-se implementant a curt termini.

Les reformes que es plantegen són obertes, per tal d’afavorir el debat i avançar en consensuar propostes. S’aborden vies de solució a les disfuncions i problemes que arrossega el model, i ho fan amb una clara òptica federal.


[PDF] Apunts per a una reforma federal del sistema de finançament autonòmic  (Montserrat Colldeforns i M. Antònia Monés) [PDF] Apuntes para una reforma del sistema de financiación autonómica en clave federal  (Montserrat Colldeforns i M. Antònia Monés) 


 

Papers de la Fundació anteriors


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS