El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Papers de la Fundació
N.137

Llegar al capital: Rango Urbano, rivalidades interurbanas y la imaginación nacionalista en la España del siglo XX

Enric Ucelay-Da Cal

 

Segons diu l’autor, el propòsit d’aquest paper és indicar que totes les ideologies espanyoles parlen bàsicament d’una jerarquia de ciutats i que és a través d’aquestes ciutats i les seves pretensions conflictives com es conceben espacialment totes aquestes ideologies. Per mesurar la importància d’una ideologia en l’Espanya contemporània, diu Ucelay-Da Cal, cal posar-la sobre el mapa, definir-la en el joc donat entre grans ciutats, que predetermina la relació amb tota la resta de centres urbans menors i, en última instància, les nocions de poder i la seva distribució. D’aquesta manera, l’autor pot afirmar que el sistema urbà espanyol, amb la seva jerarquia implícita, ha funcionat com un focus per a la naturalesa especialment complexa dels conflictes nacionalistes en la política espanyola.


[PDF] 


 

Papers de la Fundació anteriors


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS