El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Notes de l'observatori

09/04/2012

Quins són els nostres valors?

Els socialdemòcrates europeus patim, per sobre de tot, una crisi de valors, però sembla que els nostres valors no estan en crisi: ens movem sempre sobre els fonaments de la il·lustració, aspirem a viure de manera justa i lliure i, per fer-ho, creiem en l'acció col·lectiva dirigida a garantir la cobertura de les necessitats bàsiques. Creiem que l'Estat ha de garantir la igualtat d'oportunitats. En definitiva i per sobre de tot, mai hem deixat de creure que són més importants les persones que les coses i de cara a refundar el capitalisme de ben segur que no confondríem drets amb mercaderies, valors morals amb valors borsàtils ni empreses amb negocis.

Però tot això com es concreta? Quins són els problemes que afronten els ciutadans en el seu dia a dia? Diederik Samsom és el nou líder dels socialistes holandesos. Després d'una etapa molt crítica viscuda els darrers anys, el PvdA ha fet una petita revolució interna, tant ideològica, primer, com de cares, després. Així, els socialistes holandesos han volgut fer un exercici del que hauríem de prendre bona nota a Catalunya i arreu. El 2010 van iniciar un projecte anomenat "Què posem en valor?" (Van Waarde en holandès) en què 20 acadèmics, investigadors i un parell de polítics van tenir una sèrie de debats per explorar els problemes més urgents de la societat holandesa i els punts forts i febles del moviment socialdemòcrata. Després de les primeres rondes del debat, se n'han publicat els temes centrals. Paral·lelament les agrupacions del partit s'involucraven en una animada discussió retroalimentant l'enfocament adoptat pels experts. A més d'això, es van realitzar entrevistes a gent de diferents orígens i posicions socials per tal d'esbrinar quines eren les seves aspiracions i somnis i quines barreres es trobaven en tractar de tirar-los endavant. El manifest final es basa, en part, en les seves històries.

Les preguntes sobre les que gira tot el projecte són fonamentalment tres: quin són els nostres valors, quines són les pressions que pateixen aquests valors, i com podem convertir els nostres valors en realitat a la nostra societat. Els objectius: redescobrir la rica tradició socialdemòcrata, identificar els valors més fonamentals dels ciutadans i analitzar els punts forts de la societat holandesa per tirar-los endavant.

Per llegir més sobre la iniciativa cliqueu aquí.

El projecte complert es pot seguir al web www.wbs.nl, on es poden descarregar la majoria de les publicacions.

Per conèixer els recents canvis de lideratge al partit socialista holandès cliqueu aquí


Autora: Natàlia Gimeno

 

 

 

Notes anteriors


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS