El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Notes de l'observatori

17/09/2012

Debat sobre l’estat de la Unió Europea 2012: cap a la Unió Política

Dimecres 12 de setembre, durant la primera sessió plenària a Estrasburg després de l'estiu, el president de la Comissió Europea, José Manuel Durão Barroso, presentava al Parlament Europeu l'estratègia de l'executiu comunitari per als propers mesos en el seu discurs anual sobre l'estat de la Unió. El debat es va centrar en la crisi a la zona euro i en com aconseguir un pla de creixement en el marc de les Perspectives Financeres per al període 2014-2020.

Per començar, Barroso va afirmar que la globalització requereix més unitat europea, que més unitat implica més integració, i que més integració suposa més democràcia, a banda de demanar un veritable sentit deresponsabilitat i desolidaritat compartides als diferents Estats Membres.

Barroso va detallar els plans de la Comissió Europea per lluitar contra la crisi econòmica, centrats en mesures de creixement i de reducció de l'atur, en la seva proposta d'unió bancària, en la consolidació del mercat interior i en noves propostes per a reformar els tractats.

En primer lloc, va proposar un pacte decisiu per Europa: una Unió Econòmica basada en una Unió Política. Va explicar que generar creixement era imprescindible per guanyar competitivitat, i va afegir que a nivell nacional significava emprendre reformes estructurals que havien estat ajornades durant dècades, com la modernització de l'administració pública.Va recordar que Europa era puntera en sectors com l'aeronàutica, l'automoció, la farmacèutica i l'enginyeria, que la productivitat industrial havia crescut en un 35% la darrera dècada malgrat la crisi, i que avui 74 milions de llocs de treball depenien de la indústria. Per tant, a banda d'animar la inversió en políticaindustrial i una major coordinació econòmica i fiscal, va destacar la importància d'aturar el frau fiscal i d'adoptar -a través d'una cooperació reforçada-la coneguda  taxa sobre les transaccions financeres internacionals a nivell europeu. En aquest sentit, el Grup Socialista va recordar en el debat posterior que l'evasió fiscal costa un trilió d'euros cada any a Europa, i que només un quart d'aquests diners podrien promoure la inversió publica en un 40%, pressupost europeu que estimularia el creixement.

En el capítol financer, precisament aquell dia la Comissió va anunciar el mecanisme europeu de supervisió bancàriaque, si fos adoptat al proper Consell Europeu, permetria una recapitalització directa de les entitats financeres europees sense suposar unacàrregadel dèficit i de la despesa pública dels Estats Membres afectats, fet queconstituiria un primer pas cap a la Unió Bancària. Podeu consultar la proposta -que el Consell ha posat en dubte a Nicòsia aquest cap de setmana, durant la seva reunió informal- i la valoració del Grup de l'Aliança Progressista de Socialistes & Demòcrates al Parlament Europeu en els següents enllaços: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/656&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=ca

http://www.socialistsanddemocrats.eu/gpes/public/detail.htm?id=137263§ion=NER&category=NEWS&startpos=8&topicid=-1&request_locale=ES


Pel que fa a la Unió Política,el president de la Comissió va proposar superar l'actual crisi política i de confiança de la Unió Europea amb la creació d'una federació d'Estats-Nació, una expressió que va ser criticadaper no ser prou valenta ni apuntar, per exemple, a una autentica Unió Federal. Per fer-ho possible, Barroso es va comprometre a presentar propostes per un canvi en els tractats abans de les eleccions de 2014 i, segons els plans anunciats, el Consell de desembre ja podria convocar una convenció encarregada de prepararun nou tractat que aprofundís en la Unió Política i la democràcia europea, tot reforçant el control europeu sobre les polítiques pressupostaries nacionals.

Igualment, Barroso va anunciar el reforçament de l'estatus dels partits europeus i un aprofundiment del debat polític pan-europeu en un intent d'europeïtzar les eleccions al Parlament Europeu de 2014, promovent la presentació de candidatures diferenciadesa presidir la Comissió Europea per part de cada partit polític europeu, en cas de convertir-se en el grup polític més votat a la Cambra. El Partit Socialista Europeu (PSE) -el partit amb un major nombre d'activistes i amb uns plans més desenvolupats per elegir un candidat o candidata comuna per les eleccions del 2014- va celebrar especialment aquesta proposta.

Ja en el torn d'intervenció dels diferents grupspolítics, el PSE, en relació a l'estratègia de sortida de la crisi, va demanar a Barroso menys paraules i més mesures específiques per desenvolupar el model social al qual tant es va referiren el seu discurs, així com el foment d'un enfocament més social de la troika, tot considerant que les retallades en despesa social, pensions i salaris estaven aprofundint la recessió i l'aturarreu. En particular, va qualificar les polítiques actuals d'austeritat que s'estan aplicant d'ineficients i mal orientades, a banda d'injustes, i va centrar el debat en l'atur juvenil i en la lluita contra el creixement de la pobresa que, fins i tot a països com Alemanya, afecta ja més d'un 20% dels treballadors.

Finalment, i en un moment en quèes planteja cada vegada amb més intensitat la conveniència de convocar referèndumsa diferents països per avalar les noves cessions de sobirania a la Unió, i en què, segons certifica l'eurobaròmetre, la confiança envers les institucions comunitàries mai havia estat tan baixa, el PSE va criticar el que va anomenar la "de-democratització" de la Unió, causada principalment per un Consell Europeu que pren cada vegada més decisions sense retre comptes als parlaments nacionals ni a l'europeu. I va reclamar més democràcia,mostrant-se favorable a la celebracióde referèndums per enfortir la democràcia a nivell europeu.

Podeu consultar el discurs íntegre del president de la Comissió Europea, així com el vídeo de la seva intervenció, i les propostes legislatives anunciades durant el debat aquí.


Autora: Esther Niubó

 

 

 

Notes anteriors


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS