El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Notes de l'observatori

10/04/2012

El triple dilema de l'esquerra en temps de crisi social i austeritat financera

El laborisme britànic segueix buscant respostes per sortir del laberint de la tercera via i donar respostes creïbles que siguin una veritable alternativa al neoliberalisme de mercat que va impulsar fa 30 anys Margaret Thatcher i que ara torna amb força de la mà de David Cameron després de 13 anys de govern laborista.

El darrer paper del think tank britànic Policy Network, escrit pel professor Peter Taylor-Gooby "A left trilemma" aborda precisament les dificultats de l'esquerra per fer front al fracàs de les polítiques del neoliberalisme de mercat. I planteja que els laboristes es troben en un triple dilema: han de respondre a la crisi económica amb una imatge de competencia; han de fer front als temes de l'agenda pública que no són els propis de l'esquerra per ser elegibles; i han de desenvolupar polítiques inclusives per a ser progressista. En aquest sentit, l'autor identifica diversos conflictes en les tres àrees: 

- un baix creixement de la productivitat del sector públic combinat amb canvis demogràfics que tensionen les finances públiques i pressionen per limitar la despesa;   

- una creixent aversió de la ciutadania als impostos que no siguin per als més rics i un discurs públic que fa una distinció molt clara entre aquells que es beneficien de l'estat del benestar i els que no, que entra en contradicció amb les polítiques igualitàries i redistributives;  

- i un conflicte evident entre les limitacions pressupostàries generades per l'increment de la despesa i la dificultat d'augmentar els ingresos amb el cost de les polítiques de cohesió social.   

Per respondre aquests conflictes aposta per recuperar la centralitat económica en el discurs laborista amb propostes consistents tant a nivell macroeconòmic com micro. A nivell macro aposta per un programa d'inversió en infrastructures que estimuli l'economia a través d'un banc d'inversió o altres instruments semblants. 

Però l'autor aposta principalment pel nivel micro, innovant en el discurs dels laboristes a través de conceptes com la "inversió social" que porta implícit un retorn a la societat de la despesa en política social, "l'assegurança salarial", que inclou a tots els ciutadans i no només als més desprotegits, i el "compromís dels usuaris" dels serveis públics, fomentant la participació i la cogestió dels usuari en aquests serveis. 

En resum, l'autor defensa una política expansiva de despesa combinada amb un increment de l'eficiència del sector públic, una nova assegurança social per fer front a la inestabilitat laboral, i l'aposta pel compromís dels ciutadans en la gestió d'allò públic.

Adjuntem document pdf del paper "A left trilemma".

Policy Network també acaba d'editar un interessant llibre col·lectiu editat per Patrick Diamond i Olaf Cramme titulat After the Third Way, que aborda la necessitat de superar el fatalisme amb que vivim la crisi, una relectura de les polítiques econòmiques possibles en el context actual, la necessària reconstrucció de la confiança social, l'aposta per una política roig-verda, la reflexió sobre les noves desigualtats en el si de les classes mitjanes i el compromís civic per a reconstruir la solidaritat social. 

Cliqueu aquí per accedir al llibre.


Autor: Albert Aixalà

 

PDF

A left trilemma. Progressive public policy in the age of austerity

 

 

Notes anteriors


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS