El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

27/09/2013

Europe's way out of the crisis: Time for a “Grand Bargain”

El CIDOB ens ofereix en una de les seves darreres publicacions el seu punt de vista sobre quina és la millor forma, per a la Unió Europea, d'assolir la sortida de la crisi. Al document Europe's Way Out of the Crisis: time for a "Grand Bargain" Francesc Badia i Dalmases ens exposa la idea d'un gran pacte a diferents nivells entre tots els membres de la Unió com la millor forma d'afrontar una crisi de la magnitud de l'actual.

Les previsions a escala mundial semblen anunciar un inici de remuntada de la situació econòmica a partir de l'any vinent, fet que convida a un cert optimisme. Malgrat aquests pronòstics, hem de tenir en compte que el panorama en termes politico-socials no és tan esperançador. La crisi no únicament s'ha estès en termes econòmics i financers arreu d'Europa, sinó que ha vingut acompanyada d'una crisi de legitimitat i eficàcia que ha arribat a fer tremolar els fonaments democràtics que semblaven fins ara inqüestionables.

Actualment estem assistint a un debilitament de l'oferta de béns públics (privatitzacions, retirada de serveis socials, retallades a diferents nivells, etc.) i per extensió de la qualitat democràtica. La situació econòmica ha generat un clima d'indignació provocat per la pèrdua de qualitat de vida que la classe mitjana i baixa han patit en els darrers anys. La càrrega dels ajustos d'austeritat s'ha posat sobre les espatlles dels ciutadans europeus (sobretot del sud) mentre que els governs han ocupat la seva agenda en tractar de rescatar empreses i corporacions "massa grans per fer fallida", fet que ha provocat la ja comentada crisi de legitimitat a nivell intern com extern, tant de les institucions com dels polítics. Tal context ha posat de manifest la manca de capacitat dels executius per fer front als mercats financers.

Per aquest motiu, Francesc Badia ens mostra la necessitat d'arribar a un "gran acord" en l'àmbit europeu per tal de recuperar la confiança tant dels ciutadans com dels mercats. Europa haurà d'assumir el repte de continuar amb el model del benestar en una societat cada cop més envellida i sense creixement macroeconòmic.

Les mesures proposades per tal d'assumir aquest acord a escala transnacional passen per la necessitat d'establir un gran pacte polític i econòmic amb l'objectiu de recuperar el recolzament popular i per tant reforçar la governança a nivell europeu, i d'aquesta forma fer créixer la participació ciutadana i consolidar les institucions europees.

Una altra mesura proposada es basa en l'impuls d'una unió bancària a nivell de la UE, fet que ara per ara sembla difícil a causa de l'opinió desfavorable dels mercats financers en aquest àmbit. La unió bancària implicaria una reducció del dèficit a gran part dels estats membres, en especial al sud d'Europa, per tal de pal·liar els desequilibris macroeconòmics a la regió.

Actualment, suposa una dificultat la realització d'aquest gran pacte, degut al poc interès per part d'alguns partits d'àmbit nacional, que podrien veure perillar la seva capacitat de maniobra en favor dels seus homòlegs a nivell europeu. Cal afegir que la manca d'opinió pública articulada a escala europea dificulta la posada en marxa d'aquesta proposta.


Accediu al pdf adjunt per llegir l'article.


Autor: Oriol Martínez

 

PDF

Europe's way out of the crisis: Time for a “Grand Bargain”

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS