El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

14/11/2007

Salaris i precarietat

En l’article Los salarios en España del Doctor Vicenç Navarro trobem algunes claus que expliquen l’evolució negativa dels salaris a Espanya en els darrers anys i la importància de frenar i d’invertir aquesta tendència. Per l’autor, la major creació de llocs de treball amb salaris baixos; la disminució de la creació de llocs de treball amb salaris elevats; i el creixement més lent dels salaris en aquest tipus d’ocupacions expliquen tant la moderació salarial com l’increment dels beneficis empresarials que s’han produit.

A la vegada, per al Doctor Navarro és fonamental l’increment de la despesa pública per incrementar la productivitat i la competitivitat, de manera que, l’avantatge de l’economia espanyola front les economies d’altres països deixés de basar-se en el predomini d’uns nivells salarials inferiors.

D’altra banda, UGT de Catalunya ha publicat l’informe Semiemancipats: sortir del niu i dependre econòmicament dels pares que analitza la situació de dependència econòmica d’un elevats nombre de llars al nostre país, especialment, de les formades per persones amb edats inferiors als 30 anys.

Així, només un 51.5% dels joves d’entre 18 i 34 anys estan emancipats (un 16% dels joves entre 18 i 24 anys) i el 57% dels joves d’entre 25 i 29 anys emancipats necessiten de l’ajuda econòmica d’altres persones. La precarietat laboral amb elevadestaxes de temporalitat i de rotació i uns salaris que en el 50% dels casos (entre els joves d’entre 20 i 29 anys) no arriben als 1.000 € bruts mensuals s’apunten com unes de les causes més desatacades d’aquestes dificultats per accedir a una emancipació plena.

 

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS