El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

26/12/2007

L’educació, una qüestió de futur

En les darreres setmanes l’educació ha estat al centre del debat polític i social com a conseqüència de la publicació de diversos informes i estudis sobre la situació de l’educació a Catalunya i a Espanya; arran de la presentació de les bases per a la nova Llei d’Educació de Catalunya; i també, de les mesures en quant a la recuperació de les qualificacions amb notes preses en les darreres setmanes. Us recomanem un seguit de documents que creiem que poden aportar una visió panoràmica de quina és la situació de l’educació; els reptes de futur; i les possibles respostes davant d’aquests reptes.

Així, el primer document que us recomanem són les Bases per a la Llei d’Educació de Catalunya. La futura llei pretén millorar l’equilibri entre equitat i excel·lència en el nostres sistema educatiu a través de mesures com la caracterització de la funció directiva; un nou mecanisme d’avaluació del sistema públic d’educació; l’elaboració d’un Estatut del docent; la potenciació de l’autonomia del centre; o l’obligatorietat de l’educació de 3 a 6 anys, entre d’altres mesures.

Per altre costat, la Fundació Jaume Bofill ha avançat els principals resultats del seu estudis L’estat de l’educació a Catalunya 2006-2007 en què, a partir d’indicadors diversos, es plantegen els principals problemes i potencialitats de l’educació a Catalunya. L’informe presenta també una visió comparada, respecte a la situació de l’educació a la resta de l’Estat i a altres països de la UE, així com, una comparació respecte els objectius europeus de Lisboa per al 2010, i un seguit de propostes per a la millora del nostre sistema educatiu.

La OCDE ha presentat, també, els resultats de la darrera edició de l’Informe PISA, realitzat a partir dels resultats dels exàmens fets per 400.000 estudiants de 57 països i adreçat a establir les seves habilitats en quant a la lectura, les matemàtiques, i la resolució de problemes científics. Els resultats d’Espanya pel que fa a les habilitats en ciències, la situen una posició similar que ja ocupava en els resultats de l’informe de l’any 2003 i lleugerament per sota de la que ocupa Catalunya. A més, els resultats de l’Informe constaten l’existència de diferències en quant als resultats entre les diferents CCAA.

Finalment i relacionat amb l’aparició dels resultats de l’Informe PISA, la Fundación Alternativas ha publicat El informe PISA y los retos de la educación en España en què s’intenten analitzar de manera més profunda algunes qüestions relacionades amb l’equitat del sistema educatiu, començant per la constatació de que la suposada equitat del sistema és conseqüència d’un sistema educatiu amb resultats homogèniament baixos i amb poca excel·lència. A partir d’aquí, s’intenten presentar els reptes als que s’enfronta la comprensivitat del sistema educatiu tenint en compte la tendència a la dualització existent, i es proposen un seguit de mesures per a millorar la seva equitat.

 

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS