El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

11/11/2007

Una panoràmica de la contribució financera de l’usuari sanitari a Europa

Ana Tur i Iván Planas realitzen una anàlis i complerta  sobre els instruments de copagament existents en els països europeus en cadascun dels diferents serveis sanitaris: atenció primària, atenció especialitzada, atenció hospitalària i atenció farmacèutica.
De l’anàlisi podem extreure dues conclusions fonamentals. En primer lloc, l’existència d’una gran varietat de mecanismes de copagament, així com, la baixa correlació entre el tipus de sistema sanitari i la presència d’instruments de participació financera de l’usuari de la sanitat pública. Per altre costat i malgrat aquesta diversitat, la majoria de països estableixen mecanismes de protecció de l’equitat, adreçats a evitar que els sistemes de copagament es converteixin en barreres d’accés a la sanitat pública.

Cliqueu aquí per accedir al capítol.

 

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS