El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

13/11/2007

Buscant solucions al problema de l’habitatge

Responent a aquesta preocupació, tant des del Govern de l’Estat com des de la Generalitat s’han iniciat accions adreçades a millorar l’accés a l’habitatge. Així, la Ministra d’Habitatge, Carme Chacón, ha posat en marxa un seguit de mesures de recolzament a l’emancipació i d’impuls del lloguer, d’entre les que destaquen les següents: ajuts a l’emancipació per a joves d’entre 22 i 30 anys amb ingressos bruts menors de 22.000 € anuals; 600 € de prèstec per la fiança i el cost de l’aval per 6 mesos; o l’establiment d’una deducció pel lloguer del 10.05% per totes aquelles persones amb ingressos bruts anuals que no superin els 28.000 €.

A més, el Govern de la Generalitat ha impulsat el Pacte Nacional per l’Habitatge recentement signat i que ha comptat amb un ampli recolzament social i polític. Algunes de les mesures més destacades del Pacte són la mobilització de sòl per construir 250.000 habitatges de protecció oficial (hpo); l’inici de la construcció de 160.000 hpo; la mobilització de 62.000 habitatges desocupats; o la rehabilitació de 300.000 habitatges.

D’altra banda, el Partit dels Socialistes de Catalunya dedicarà la seva VI Conferència Nacional a debatre, entre altres, el problema de l’habitatge i les possibles solucions que es plantegen per fer-hi front.

Finalment, la Fundación Alternativas ha publicat Mercado de vivienda en alquiler en España: más vivienda social y más mercado profesional. El Doctor Alejandro Inurrieta, assessor del Gabinet del Secretari d’Estat d’Economia, analitza la situació del mercat de l’habitatge de lloguer a Espanya i planteja algunes recomanacions afrontar l’escassetat d’habitatge de lloguer com una política social d’habitatge adreaçada a l’increment de la provisió, encara que sigui de gestió privada, d’habitatge de lloguer; el foment del mercat professional d’habitatge llibre de lloguer; o l’eliminació o igualació del recolzament fiscal a la compra.

 

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS