El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

21/04/2008

Política versus violència. Les dones com a agents de pau

El passat dissabte 19 d’abril es va celebrar la jornada “Política versus violència. Les dones com a agents de pau”. A l’acte van intervenir Ma. Dolors Renau, Joan Manuel del Pozo i Carme Suñé amb el posterior torn de preguntes que es va dur a terme entre els assistents.

En una primera intervenció, Ma. Dolors Renau, va introduir els tres conceptes claus de la jornada: política, violència i dones. “La política entesa com una eina per a evitar la violència duta a terme, majoritàriament, pels homes”. En aquest sentit, hi ha hagut objeccions a aquesta definició; alguns pensadors com Hannah Arendt proposen estudiar la política com allò que hi ha entre les persones, la manera que tenim de relacionar-nos, la negociació constant. La violència també rep també diferents interpretacions; “violència contra els dèbils, violència per a resoldre violència i violència com a comportament natural de l’individu”. Finalment, les dones, absents al llarg de la història del món públic i “víctimes específiques per raó de gènere”.

La segona intervenció la va dur a terme el professor de filosofia Joan Manuel del Pozo, que va analitzar el tema a partir de la relació existent entre la política i els valors a la vida. Comprenem, en primer lloc, que “els valors són completament autònoms i que els individus, com a tal, tenim la capacitat per a diferenciar entre el bé i el mal, som constitutivament morals i ètics”. De la mateixa manera, els valors o els tenim (idees) o ens tenen (creences) però, en cap cas, la política no ens ha d’intentar imposar valors. Al nostre sistema, “ens hem de formar democràticament però hem d’evolucionar cap a la màxima plenitud de democràcia de valors; no és possible l’existència d’un règim democràtic sense demòcrates”. Del Pozo recull com a valors democràtics la tolerància, la llibertat, la no violència, la revolució social permanent, la fraternitat, el bé individual com a bé públic, la representació política, el respecte, entre d’altres.

La política, segons Del Pozo, ha de ser entesa com a font de valors constant; primerament, ens aporta coneixement a molts nivells diferents: capital social, els límits en la política (dels ciutadans, dels mitjans de comunicació,...), etc. En segon lloc, comporta el sentit de l’esforç personal i, per últim, la llibertat i la responsabilitat.

En la darrera intervenció, Carme Suñé, membre de l’Assemblea de Cooperació per la Pau, va explicar detalladament la situació de les dones al conflicte que enfronta Israel amb Palestina i com aquestes s’uneixen per a intentar posar fi a la situació. Així, en un primer grup, Suñé va assenyalar totes aquelles associacions que sorgeixen a Israel per tal de “posar fi a l’ocupació, incentivar la participació en els processos de negociació per a aconseguir la pau, iniciar un procés de desmilitarització de la societat israeliana, igualar els drets de la dona amb els de l’home, etc”. Algunes d’aquestes organitzacions són: “Coalició de Dones per la Pau” , “Dones de Negre”, “Cinc Mares”, etc. En una segona dimensió, trobem aquelles dones tant israelianes com palestines que treballen conjuntament per a posar fi al conflicte; el grup s’anomena “The Jerusalem link” (recordem que la ciutat està dividida i que a l’oest viuen els jueus i a l’est els àrabs). Per últim, es va parlar de la situació de la dona a Palestina. La situació allà (i al món musulmà en general) és molt més complexa; tot i això reben el recolzament de les organitzacions internacionals. Destaca el “Club de Dones d’Hebron”, on s’aprèn informàtica, preparació acadèmica, etc. La jornada va finalitzar amb la visualització d’un vídeo sobre la situació de la dona a Palestina.

 

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS