El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

16/07/2008

Itzíar González: “Cal il·lusionar el ciutadà amb l’espai públic”

L’Espai de Professionals (EDP) ha encetat una nova etapa amb una tertúlia amb Itzíar González i Virós, regidora de Ciutat de Vella, en què es va parlar de les polítiques de l’espai públic. González va ressaltar la importància que la ciutadania tingui garantida la presència a l’espai públic sense, però, que se l’apropiï en exclusiva, i va recordar la necessitat que el ciutadà s’il·lusioni i participi de l’espai públic.

La regidora de Ciutat Vella va insistir a assenyalar que les polítiques de l’espai públic són de vital importància, sobretot en un districte com Ciutat Vella on, en concentrar-se no només quatre barris de la ciutat, sinó quatre barris del món, es facilita l’entrada de problemes. Tot i així, González troba de vital importància “no associar espai públic amb aspectes negatius, com inseguretat o brutícia”, sinó “entendre’l com un espai de llibertat i igualtat”.

Segons la regidora, l’espai públic, entès com l’espai intermig entre la ciutadania i l’administració, és la clau de volta en la qual el polític ha de fer quallar els interessos d’uns i altres. El repte ara, però, està en que “el particular entengui l’existència d’un bé comú, i no pensi que hi ha uns drets adquirits de l’espai públic”. Per això s’ha posat en marxa, va explicar González, el pla d’usos de Ciutat Vella (districte per on passen 54 milions de persones l’any): per establir polítiques d’intervenció, tenint clar que “la transformació de l’espai públic no es pot fer per decret, sinó que ha d’aconseguir-se de manera consensuada”.

 

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS