El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

03/04/2007

Reptes per a la transformació del model industrial a Catalunya

El Debats 9 és fruit del grup de treball impulsat per la Fundació per debatre sobre les polítiques necessàries per a la transformació de la indústria catalana davant la necessitat de renovar la política industrial cap a noves perspectives que encaixessin amb el procés de globalització i fer competitiu el nostre teixit productiu. Aquest document es va poder incorporar en una part substancial dins el programa electoral amb què el PSC es va presentar a les darreres eleccions autonòmiques.

Índex

Presentació
I. Context actual de la indústria a Catalunya
II. Punts febles de la indústria a Catalunya
III. Reptes de la indústria a Catalunya
      El repte de la innovació i la transferencia tecnològica
      El repte de la incorporació de les TIC al teixit industrial
      El repte de la captació d’inversió estrangera
      El repte de la reorientació dels sectors o empreses en situació d’alt risc i el repte de la gestió de les deslocalitzacions o tancaments
      El repte del creixement i dimensionament de l’empresa catalana
      El repte de la política sectorial i desenvolupament empresarial
      El repte de l’atracció de talent
      El repte de l’estructura de govern i els instruments de suport a la indústria catalana


Cliqueu aquí per accedir a la publicació en format pdf.

 

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS