El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

22/11/2007

Del procés de Barcelona a la Unió Euromediterrània (recull d’articles)

Des de la Fundació hem fet un recull d’articles sobre la proposta d’Unió Mediterrània del president francès Sarkozy així com dels reptes de futur de la política euromediterrània, que creiem que pot ser del vostre interès.

“A little clarification, please, on the Union of the Mediterranean”, de Michael Emerson i Nathalie Tocci, publicat pel Centre for European Policy Studies el 8 de juny de 2007.

“Méditerranée: le malentendu”, d’Ali Bensaäd i Jean-Robert Henry, publicat a Liberation el 9 de juliol de 2007.

“Una idea confusa”, de Pau Solanilla, publicat a El País el 15 de juliol de 2007.

“La nueva paradoja francesa”, de Dorothée Schmid, publicat a El País el 15 de juliol de 2007.

"Del Proceso de Barcelona a la Unión Euromediterránea", de Miguel Ángel Moratinos, publicat a El País el 2 d’agost de 2007.

“La propuesta de Nicolas Sarkozy sobre una Unión Mediterránea”, de Martí Grau, publicat a E-Futur el 3 de setembre de 2007.

“La Méditerranée de Nicolas Sarkozy”, de Jean-Robert Henry, publicat a Le Croix el 9 d’octubre de 2007.

“L’Union Méditerranéenne : Une Union de projets ou un projet d’Union”, de Bichara Khader, director del Centre d’Etudes et de Recherches sur le Monde arabe contemporain de l’Université Catholique de Louvain.

“Límites del proyecto de Unión Mediterránea: hacia una nueva fase del Proceso de Barcelona”, de Senén Florensa, publicat a la revista Afkar/Ideas, núm. 15, tardor 2007.

“Union méditerranéenne et Union euro-méditerranéenne”, de Jean-Robert Henry, directeur de recherches au CNRS, IREMAM, Aix en Provence.

 

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS