El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

23/10/2017

Presentació de l'Informe social "L'escenari després de la crisi. Velles i noves desigualtats"

En els darrers anys hi ha hagut un evident augment i aprofundiment de les desigualtats i, lluny de millorar, tot i la suposada recuperació econòmica, la recuperació social no arriba. Unes desigualtats que es cronifiquen, però també noves formes d'exclusió social que han anat apareixent. Per això la Fundació Rafael Campalans ha volgut editar un any més el seu Informe social amb contribucions acadèmiques, polítiques i d'entitats socials per oferir una visió multidisciplinar i global. I per això la Fundació va presentar-ne els continguts el passat 23 d'octubre, amb bona part dels autors que han participat en el projecte.

El president de la Fundació, José Montilla, encarregat de donar la benvinguda als assistents i presentar l'acte, va lamentar que "a Catalunya, el debat sobre les desigualtats i com combatre-les hagi quedat soterrat, no existeixi". De fet, va insistir, "enmig de l'ambient sufocant del debat únic en què el nostre país està enrocat, sortir a parlar dels problemes socials dels catalans és gairebé una declaració de principis".

En aquest sentit, el president de la Fundació va alertar que "Catalunya té problemes severs però, malauradament, no compta amb un govern que els tingui en compte i els prioritzi". Així, Montilla va concloure  que "les desigualtats es poden combatre amb polítiques públiques adequades, basades en la solidaritat, en el treball, en les polítiques fiscals predistributives i en la cooperació entre administracions".

Jaume Aguilar, mestre, autor del capítol sobre educació de l'Informe social, va ser molt clar només iniciar la seva intervenció: "a nivell social no hem sortit de la crisi que es va iniciar el 2008". Així, segons Aguilar "durant aquests anys s'ha polaritzat econòmicament la societat, però també s'ha polaritzat el nivell d'estudis; i va insistir que "l'educació és clau perquè l'ascensor social funcioni, però les dades evidencien que Catalunya és a la cua en inversió pública educativa tant a Espanya com a Europa".

Representant de Marc Unitari de la Comunitat Educativa, Aguilar no només va fer una diagnosi de la situació actual del món educatiu, sinó que va apuntar tot un seguit de propostes per desenvolupar l'equitat en l'educació. En primer lloc, "impulsar un Pacte per a l'Educació, que derogui la LOMCCE, que configura un sistema educatiu selectiu, segregador i centralista; un pacte polític que doni estabilitat al sistema educatiu". Cal també "aprofundir en el dret a l'educació, anant més enllà del simple dret a l'escolarització". Per a Aguilar "es tracta d'oferir  a tot l'alumnat l'accés a una oferta educativa àmplia coordinada territorialment i vinculada als projectes educatius dels centres". En tercer lloc, "cal evidenciar la manca d'implicació d'una bona part dels centres concertats per donar resposta a les necessitats educatives dels més desafavorits i acaparen recursos públics que s'haurien de destinar a potenciar l'equitat". En quart lloc, la renovació dels centres i, en cinquè lloc, reestructurar la formació d'adults, sobretot orientada a "trobar fórmules que afavoreixin la reocupació".  

Abans que la responsable de l'Àrea de Política Institucional, Econòmica i Social del PSC, directora de l'Informe Social, Eva Granados, prengués la paraula, van intervenir des de la fila zero els autors i autores presents a l'acte per donar algunes pinzellades dels seus capítols. Granados, un cop més, els va agrair la implicació en el projecte i va cloure l'acte tot reivindicant que "la distribució de la riquesa hauria de ser l'eix del debat públic".

La directora d'aquest quart Informe social va lamentar que "tot i la suposada sortida de la crisi econòmica, ho estem fent de manera molt desigual, amb una pobresa cronificada, i els poders públics, tant a Catalunya com a Espanya, no estan atenent als més vulnerables". Segons Granados, "tenim retallades que no s'han revertit, serveis públics que no s'han posat on s'haurien d'haver posat, i seguim en una lògica molt assistencial dels serveis socials", i va acabar la seva intervenció tot alertant que "sense drets socials no hi ha futur, sense política redistributives no hi ha igualtat i sense innovació en aquestes polítiques no hi ha transformació". 


Fotos: Jordi Play

 

PDF

Descarregueu-vos aquí l'INFORME SOCIAL

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS