El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

07/02/2009

Jordi Hereu: "La fórmula del model de ciutat de Barcelona és lideratge municipal, implicació de la societat civil i participació ciutadana”

La Fundació Rafael Campalans, juntament amb el Centre Cañada Blanch de la London School of Economics (LSE) va organitzar el passat 5 de febrer una conferència amb Jordi Hereu, alcalde de Barcelona. L’acte, que duia per títol “Barcelona, a model for social urban cohesion”, va ser presidit pel professor d’Història, Paul Preston, i introduït per qui va ser alcalde de Barcelona i vice-president del govern espanyol, Narcís Serra, que va remarcar que “ser alcalde de Barcelona no és una tasca fàcil: cal molta salut, energia i il·lusió”. Aquest acte forma part d’un cicle de conferències de dirigents polítics del PSC a la LSE entre els mesos de gener i maig. El conseller d’Economia i Finances de la Generalitat, Antoni Castells, va ser l’encarregat d’obrir el cicle, el passat 15 de gener, amb una conferència sobre el paper de lideratge de Catalunya dins d’Europa.

L’alcalde Hereu va començar la seva intervenció posant sobre la taula els reptes que la globalització planteja a les ciutats, i “tot i que es pugui pensar que les ciutats es converteixen en l’escenari més fràgil i més vulnerable en aquest món d’incerteses”, segons l’alcalde de Barcelona “les ciutats són l’espai més propici per a la recerca de solucions a aquestes incerteses, perquè és en aquest espai on es poden desenvolupar polítiques locals adients”.

D’altra banda, l’alcalde va fer un especial èmfasi en la importància que han tingut els valors en la construcció de la Barcelona que coneixem: “la llibertat, entesa com la capacitat dels ciutadans de desenvolupar el projecte de vida que prefereixin, participant activament de les decisions col·lectives; la igualtat de drets i deures; i la solidaritat com a preocupació i atenció cap al conciutadà”. Segons Hereu, “la gran transformació que ha viscut la ciutat en els darrers 30 anys és fruit de la suma d’uns valors compartits per la ciutat, els ciutadans i l’ajuntament”; en resum, va apuntar, la “fórmula és lideratge municipal, implicació de la societat civil i participació ciutadana”.

Un dels conceptes més repetits per l’alcalde de Barcelona durant la seva conferència va ser el de la “cohesió social”. Així, va insistir un cop més en la “importància de treballar per un creixement econòmic que sumi amb la cohesió social, que tingui cura del risc de fractura social. “És la cohesió, senyors”, va bromejar. En aquest sentit, va destacar la importància de la qualitat de l’espai públic com a espai de relació, i la potenciació d’un model urbanístic basat en la millora i rehabilitació constant. Aquesta aposta per la qualitat de l’espai públic passa, sobretot, pels barris, perquè “Barcelona és una ciutat que va més enllà del seu centre històric”, i que vol conduir la seva transformació a aconseguir 73 centres.

Jordi Hereu va cloure la seva intervenció amb dos grans temes de vital importància per a la projecció de Barcelona com a ciutat: d’una banda, el govern metropolità, coordinant els interessos comuns i convertint-los en polítiques i projectes comuns en una àrea metropolitana que representa el sisè major conglomerat urbà d’Europa. D’altra banda, la capitalitat mediterrània, que implicarà “una major i més qualificada presència d’institucions, entitats i corporacions a la ciutat”, una ciutat “capaç de combinar creixement, transformació urbana i cohesió social, en un territori divers, però alhora comú i compartit”.

Text de la conferència
La Vanguardia, 6 de febrer de 2009
El Punt, 6 de febrer de 2009
Avui, 6 de febrer de 2009

 

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS