El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

20/03/2013

Finançament de partits i transparència democràtica. Bones pràctiques a Europa i Amèrica del Nord

La Fundació Catalunya Europa ha presentat "Finançament de partits i transparència democràtica. Bones pràctiques a Europa i Amèrica del Nord", una publicació coordinada pel doctor en Ciència Política, Joan Rodríguez, amb Montserrat Baras, Óscar Barberà i Astrid Barrio, que busca "plantejar alternatives i idees per a la reforma del sistema de finançament dels partits a Catalunya i a Espanya en el marc europeu.

"Tot i que l'encàrrec ve de fa cinc anys, el llibre és una lectura útil per fer una contribució a un tema de total actualitat,", va apuntar a la presentació Joan Rodríguez, "perquè fa una bona diagnosi de l'estat actual del finançament dels partits, n'assenyala els punts forts, febles, riscos i els horitzons per a una reforma, i fa un repàs de bones pràctiques a altres països".

Per a Rodríguez, "l'actual sistema de partits incentiva la desconnexió amb la societat, la desconfiança" i tot i admetre que "no existeix un sistema de finançament infal·lible ni definitiu", sí que hi ha unes pautes que en millorarien el funcionament. En el decàleg de propostes de millores que recullen els autors destaca, òbviament, "impulsar una llei catalana de finançament dels partits que explori les pràctiques de regulació sobre ingressos i despeses dels partits no desenvolupades encara per la llei estatal vigent".

José A. Gómez Yáñez
, doctor en Sociologia i ex vocal assessor del gabinet de Presidència del Govern espanyol, va lamentar que partint de la base que "els partits polítics no són associacions privades 'a l'ús'", i que "la política és una activitat molt cara", els partits polítics "tendeixen a escapar fàcilment d'unes regulacions que els faciliten en excés no haver de buscar recursos fora del sector públic".

Per la seva banda, el catedràtic de Ciència Política a la UAB, Joan Botella, va assenyalar les tres preguntes claus a l'hora d'encarar la reforma del sistema de finançament de partits: "primer, quin és el grau d'apreci del ciutadà cap als partits polítics? Segon, quines són les necessitats financeres dels partits? I tercer, quines possibilitats tenen els governs de funcionar com a maquinàries imparcials?". Per a Botella, "cal una condemna i desaprovació reals en els casos d'irregularitats en el finançament dels partits", perquè "la transparència, per si sola, no arregla res".

Per últim, Ernest Maragall, vicepresident de la Fundació Catalunya Europa, va destacar que "el principal valor de tots els sistemes de finançament estudiats al llibre (Gran Bretanya, Alemanya, Quebec i els Estats Units) és la seva voluntat de canvi", i va lamentar que "Catalunya vol ser Quebec però no té encara llei electoral pròpia".


(Fotografia: Fundació Catalunya Europa)

 

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS