El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

20/01/2006

JOAN REVENTÓS. Amics, companys i mestres

Sota el títol AMICS, COMPANYS I MESTRES la Fundació Rafael Campalans edita en un sol volum la totalitat de les vuitanta-tres evocacions i semblances que Joan Reventós va escriure sobre un conjunt de persones significatives de la vida política i social. Aquests treballs havien estat aplegats i publicats en petits cinc llibres, avui pràcticament introbables: Amics, companys i mestres (1982); Petjades. Evocacions i semblances (1989); Noves evocacions i semblances (1993); Entre els records i la nostàlgia (1998); i Novíssimes semblances (2000).

Aquest volum constitueix una mostra més d’una concepció sobre la política, la que propugnava i practicava Joan Reventós, almenys pel que fa a una de les seves dimensions: la necessitat de la conservació i valoració de la memòria històrica. Cal atorgar reconeixement i ser fidels al record d’aquells que van fer allò que calia i que podien; al capdavall som només una anella d’una cadena de persones que al llarg dels anys ha propugnat uns mateixos valors d’acord amb les exigències del temps en què visqueren. Potser per això, degut al seu compromís ideològic amb el socialisme, la democràcia i Catalunya, la gran majoria de les semblances corresponen a persones situades dins la nostra tradició del socialisme democràtic, per bé que també d’altres, que pertanyien a d’altres corrents, han de formar part igualment i d’una manera irrenunciable de la memòria col·lectiva.

A través de la lectura d’aquestes semblances se’n deriva també una aproximació a la personalitat del mateix Joan Reventós, que ens arriba a través de la seva mirada sobre els altres, sobre uns altres que li van deixar empremta per la seva paraula i pels seus fets.La Fundació Rafael Campalans desitja que la publicació d’aquest volum contribueixi al millor coneixement de l’obra i la personalitat de Joan Reventós, que ha estat una figura central de la Catalunya de la segona meitat del segle XX i que honora els catalans i el socialisme.

Text d’Isidre Molas

PVP: 20 euros
Envieu un e-mail a [email protected] per adquirir aquesta publicació

 

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS