El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

16/02/2022

Presentació 'Apunts per a una reforma federal del sistema de finançament autonòmic'

El passat dimecres, 16 de febrer, la fundació va presentar el seu 'Papers de la Fundació núm. 172'  "Apunts per a una reforma federal del sistema de finançament autonòmic", al Col·legi de periodistes de Catalunya.

Actividad subvencionada por el Ministerio de Cultura y Deporte


Es pot veure l'acte complet a aquest link al youtube de la FRC. I trobareu les fotos en aquest enllaç.

El president de la fundació, José Montilla, inaugurà l'acte agraint a les autores per la realització del document, i als ponents i assistents a l'acte. En quant a la temàtica d'aquesta publicació, Montilla digué que és necessari abordar-la, doncs "el sistema de finançament vigent es va acordar i publicar al BOE el desembre del 2009, i preveia que els paràmetres d'aquella llei es revisessin passats 5 anys, el 2014". Si més no, matisà com "8 anys després s'ha fet un informe de la Comissió d'Experts el 2017 i Hisenda ha fet algunes modificacions, però les CCAA reclamen la necessitat com a imperatiu legal que es faci aquesta revisió".

Per la seva part, el primer secretari del PSC i cap de l'oposició, Salvador Illa, començà la seva intervenció apuntant com "aquest és un debat importantíssim", i que "això no és una solució per als problemes de Catalunya, però sense model de finançament no hi ha solució, n'és una part important. És un debat que no és senzill i que té molts matisos, però la societat catalana no pot estar-ne aliena". Illa també va concretar que "el document que presentem avui és la posició del PSC? No. És l'inici d'una reflexió que el PSC, a través de la Fundació Rafael Campalans, propicia i de la qual participarà activament per fixar la nostra posició en aquest assumpte", ja que "s'ha de fer una reforma del model de finançament, i aquest debat s'ha d'abordar. Des del 2014 toca fer aquesta reforma". No obstant, Illa opinà que "el plantejament d'aquest model de finançament ha de ser viable", i que "aquells que fan plantejaments inviables realment no volen abordar el debat, el volen esquivar". Així doncs, Illa va fer una crida a que "l'espai polític i social faci aportacions en aquest debat en el que Catalunya no pot absentar-se. Creiem que és una enorme irresponsabilitat estar absent en un debat en el que havíem tingut posicions de lideratge".

Montserrat Colldeforns, una de les autores de la publicació, va començar dient que "aquest document està escrit des de dues premisses: la persistent insatisfacció amb el sistema de finançament que fa anys que s'arrossega i que només es pot resoldre si s'analitza i es recondueix en clau federal, i que val la pena intentar arribar a un acord, perquè hi guanyem tots", doncs "no seria un acord de suma zero". Colldeforns també apuntà com s'havia partit del model del 2009 perquè "tot i que s'hagi de reformar perquè té mancances molt grans", també "té els 3 elements que caracteritzen a una hisenda de caràcter federal". L'autora va tancar la seva intervenció fent un breu resum d'alguns dels punts clau del document.

L'altra autora, M. Antònia Monés, va fer una explicació més detallada d'algunes de les propostes de la publicació i com dur a terme aquesta reforma federal. Segons Monés, "tot i que el model del 2009 va reduir una mica les diferències de recursos injustificades entre CCAA, aquestes encara son molt notables". Davant d'això, l'autora creu que "s'ha de fer una reforma del model que consensuï la desaparició de l'statu quo" que s'ha anat mantenint a cada reforma.  Amb tot, segons M. Antònia Monés "és important que tinguem clar que les disfuncions tan grans que pateix el nostre model territorial venen de la falta de cultura federal i d'institucions federals de coordinació i de decisió", i que "tenir una cultura federal significa sentir-se formant part d'un projecte comú on es practica la lleialtat i la cooperació dels governs federals". En quant a la viabilitat de les propostes del document i per tancar la seva intervenció, digué que "tenen molt en compte la seva viabilitat en el marc multilateral en el que ens movem, que és el propi dels estats federals. Les propostes són obertes i esperem que generin debats que ajudin a facilitar consensos".

Francisco Pérez, director d'investigació de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE), començà apuntant que els desequilibris del sistema de finançament "és un problema per Espanya, per Catalunya i per la Comunitat Valenciana. És un problema que afecta directament a l'estabilitat institucional i a les possibilitats de que el sector públic tingui un bon funcionament", i que "un estat compost no pot funcionar bé si l'encaix dels seus nivells de govern no és l'adequat, i el nostre no ho és". Sobre el document presentat, digué que "té 4 virtuts: no recorre a eslògans i fa propostes; s'entén i explica de forma rigorosa un tema complex; aposta per la cooperació des de Catalunya, defensant amb convicció l'autonomia però es contempla l'interès general de tots els espanyols; es defensa una orientació federalista per la solució dels problemes". Si més no, Pérez defensà que "para impulsar todos estos cambios es muy importante que Cataluña vuelva. En la última década ha sido muy negativo para España que Cataluña haya pasado de ser promotora de una descentralización modernizadora a defender el unilateralismo y la independencia. Esto perjudica a muchos pues no contribuye a desbloquear las asimetrías y pulsiones centralistas".

 

PDF

Document

 

PDF

Targetó de la presentació

 

PDF

Recull de premsa
Actividad subvencionada por el Ministerio de Cultura y Deporte

Logotipo del Ministerio de Cultura y Deporte

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS