El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

07/05/2007

El procés constitucional d’unificació d’Àustria amb Alemanya

Traduir i publicar a Espanya un text poc conegut de Hans Kelsen (Praga, 1881 –Berkeley, 1973) sobre la consumació en termes constitucionals de la incorporació d’Àustria a la coneguda com a República de Weimar (per bé que, formalment, denominat Reich alemany) suposa quelcom més que un pur exercici d’arqueologia bibliogràfica. Encara que l’opuscle està pensat en un moment històric concret i per aquest moment (finals dels anys vint del segle XX), conté unes consideracions que transcendeixen allò que és passatger per endinsar-se en allò que és intemporal. El problema constitucional concret (la unificació de dos estats territorialment compostos a través de la incorporació d’un d’ells a l’altre) el porta a realitzar afirmacions sobre la coexistència de diversos nivells de govern, que són, avui, d’actualitat candent.

Fernando Domínguez García, professor lector de Dret constitucional a la Universitat Autònoma de Barcelona, fa l’estudi introductori d’aquest opuscle de Hans Kelsen.

Cliqueu aquí per accedir a la publicació.

 

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS